Контакти

тел.: 02/971 89 60
факс: 02/971 89 61
GSM: 0887/567 841

Производители > Koerting

За повече от 130 години Körting Hannover AG е действащ доставчик на технически услуги, части и системи за индустриалните заводи. “Ноу-хау” на Körting осигурява майсторски решения вариращи от базови концепции, през индивидуални компоненти до цялостни ключови решения за предприятията.
Körting работи в посока на индустриалното и технологично загряване със Запалваща технология посредством Пречистването на отпаден газ със свойствена технология и в Ежекторите, с Вакуум технология специално представена във вакуум технологиите

■ Ежектори за транспортиране и смесване на газове, пари, течности, и твърди частици

■ Вакуум системи с пара и течни Jet ежектори

■ Кондензационни инсталации за всички температурни интервали (т.е. ледена вакуум кондензационна инсталация)

■ Venturi и джет гас скрубери  за обезпрашаване, абсорбция и охлаждане

■ Изпарителни инсталации

■ Специални компоненти (парни джет нагреватели, смесени дюзи, капкови сепаратори, аерация на отпадни води )

Продукти Koerting