Контакти

тел.: 02/971 89 60
факс: 02/971 89 61
GSM: 0887/567 841

Течностен пръстен > RVS - Robuschi

RVS СЕРИЯ:

Основни технически характеристики

•  Абсолютно входно налягане до 33 mbar.
•  Дебит до 4200 m3/h.
•  Мощност на мотора от 55 до 132 KW.
•  Максимална температура на газа на вход : 100°C.
•  Максимална температура на спомагателната течност : 70°C.
•  Ниво на шума за 80 mbar: 72-79 dB (A).

 

Действие и предимства

 • Възможност за всмукване за газове и пари, както и в присъствие на течности.
 • Изотермични свиване на газове.
 • Никакви смазки в контакт с изпомпваните газове.
 • Нова съединителна вдлъбнатина, която прави поддръжката по-лесна и по-бърза.
 • Никакви части податливи на износване.
 • Значително намалени вибрации.
 • Намален шум, заради нова патентовано шумозаглушително устройство.

ВИДОВЕ: 

Тип RVS.M: размери от 3 до 16, директно съединенти с фланеца на ел.мотора.

Тип RVS.SG: размери от 7 до 21, поддържани с една опорна скоба с два лагера смазани с грес.

Тип RVS.CT : размери от 23 до 60 имат две носещи скоби.

Тип CRVS: размери от 23 до 60 с мотор, трансмисията е с еластична връзка.

Тип LRVS: размери 23 до 60 с мотор, самозадвижван от V-ремъци и шайби

Тип KRVS: размери 7 до 60 съставен от RVS помпа и разделящ резервоар за рециркулация на помощната течност и свързващата тръба

Тип ORVS: Размери от 3 до 25, капацитет от 50 до 800 m3/h и вакуум до 10 mbar. Работна течност : масло.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Области на приложение

Всмукване на газове и пари в различните промишлени сектори:

 • Химически,
 • Фармацевтични,
 • храни,
 • хартия,
 • болници,
 • захар,
 • текстил и
 • енергия.

В процеси като

 • концентриране,
 • сушене,
 • импрегниране,
 • синтетично пресоване,
 • обгазяване ,
 • екстракция на некондензиращ газ от кондензати
 • стерилизация в автоклави

По избор :

 • Антикавитационно утройство
 • Тихо сондиране на оттичането

Специфични производство

Хармонична опаковка за паралелни помпи, разделящи резервоари, системи за автоматични реинтегриране и охлаждане на работната течност, контрол на отделните компоненти.