Контакти

тел.: 02/971 89 60
факс: 02/971 89 61
GSM: 0887/567 841

Екологично оборудване > UV 3000 PTP - Trojan

Най - алката водопречиствателна система от гледна точка на поточния  транспорт, TrojanUV3000™PTP е изключително подходяща за обработка на потоци до 1.4 MGD (220 m³/hr). Проектирана по подобие на УВ дезинфекциращия модул, Trojan Package Treatment Plant (PTP)  е на много конкурентна цена и предлага добре продавано решение за работи с ограничени бюджети и обработващи изисквания. Системата използва , ниско налягане и нископризводителни лампи.

Характеристики:

•  нископроизводителни лампи с ниско налягане
•  Отворен канал
•  максимален поток до 1.4 MGD (220 m³/hr)
•  ръчно почистване
 
 
 
 
 
TrojanUV3000TMPTP, идеално приложим за нископоточни пречиствания
  • Приложения:
  • Малки общини
  • Проявители
  • OEMs
  • Промишлени разтоварвания