Контакти

тел.: 02/971 89 60
факс: 02/971 89 61
GSM: 0887/567 841

Отворен канал > UV 4000 Plus - Trojan

Най-усъвършенстваната водопреработваща система TrojanUV4000PlusTM , съдържа УВ лампи със средно налягане - специално проектирана за транспортиране на големи обеми и ниско качествена отпадна вода. Обединяващ ActiCleanTM - Автоматична химическа/механична почистваща технология, TrojanUV4000PlusTM е основното решение за фактически освободена от поддръжка система .

 

 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРИЛОЖЕНИЯ: