Контакти

тел.: 02/971 89 60
факс: 02/971 89 61
GSM: 0887/567 841

Отворен канал > UV 3000 PTP - Trojan

Най - алката водопречиствателна система от гледна точка на поточния  транспорт, TrojanUV3000™PTP е изключително подходяща за обработка на потоци до 1.4 MGD (220 m³/hr). Проектирана по подобие на УВ дезинфекциращия модул, Trojan Package Treatment Plant (PTP)  е на много конкурентна цена и предлага добре продавано решение за работи с ограничени бюджети и обработващи изисквания. Системата използва , ниско налягане и нископризводителни лампи.

 

 

 

Характеристики:

  • нископроизводителни лампи с ниско налягане
  • Отворен канал
  • максимален поток до 1.4 MGD (220 m³/hr)
  • ръчно почистване
TrojanUV3000TMPTP, идеално приложим за нископоточни пречиствания
  • Приложения:
  • Малки общини
  • Проявители
  • OEMs
  • Промишлени разтоварвания