Контакти

тел.: 02/971 89 60
факс: 02/971 89 61
GSM: 0887/567 841

ЛАМЕЛНИ УТАИТЕЛИ > SWA

Мева пясъко чистителя SWA е проектиран да обезводни и почисти пясъка от утаители.

В традиционните утаители няма разделение на органични или неорганични материали. В резултат на което органичната част на материала, уловен в утаителя често възлиза на до 30-80%. Мева SWA намалява съдържание на органични вещества в пясъка до краен продукт с загуба от закаляване около 1-5%. Това ниво е предвидено в международен план.

Операционните предимства са, освен значително по-малки количества пясък, по-добра работна среда и намаляване на транспортирането както и разходи от разположението.

 

 

Основни области на приложение и функции

• Ефективно измиване

Повторно използване на промит пясък

• Намаляване на съдържанието на органична материя

• Закаляване загуба 1-5%

• DS съдържание> 90%

Намаляване на транспортиртните както и разходи от разположението

• Минимизиране на миризмите

Съваршенство гарантиращо дълъг живот