Контакти

тел.: 02/971 89 60
факс: 02/971 89 61
GSM: 0887/567 841

Системи за контрол на миризмите > OCS

Въглеродната адсорбция е безопасен и ефективен начин за премахване на миризми от въздуха. Активният въглен премахва няколко органични и неорганични вещества от работният въздух при пречиствателни станции. Сероводорода и амоняка са рентабилни и ефективно отстранявани. Филтърът заема малко място и само подвижните части са поставени във вентилатор. Мева OCS е отлична алтернатива на химическата мокра очистка и биотехнологиите.

Мева OCS съдържа каталитично активен въглен, което я отличава от традиционните въглеродни филтри с нетретиран или само импрегниран въглерод. Предимството е, че въглеродът не се консумира при миризма на веществото, а като водороден сулфид се адсорбира на повърхността.