Контакти

тел.: 02/971 89 60
факс: 02/971 89 61
GSM: 0887/567 841

Дискови филтри > Дискови филтри с голям капацитет и малки размери

Nordic Water DynaDisc филтърът се предлага като свободно стоящ блок с филтърни дискове, съдържащи се в резервоар от неръждаема стомана и с версия за монтаж в бетонна яма. Ефективната площ на филтъра може да бъде до 197 m2 на филтъра. Филтрацията започва със въвеждане на водата в  роторен барабан последвано от гравитачно вливане във филтърните диескове от пробки в нарабана и преминаване през филтърната повърхност от двете страни на дисковете. Неразтворените вещества се отделят и се натрупва във вътрешността на филтърното платно.

 

 

Когато нивото на водата във вътрешността на филтъра ротора се увеличава до предварително зададена точка, филтърният ротор започва да се върти и стартира обратното промиване на филтърната среда. Високото налягане на обратно промиващия спрей премахва натрупаните твърди частици в отходният  улей, намиращ се във вътрешността на филтъра. От там твърдите суспендирани частици се освобождава чрез отходна тръба. Дисковете са потопени до около 60%, а нивото на водата във филтрата се поддържа от нивото на резервоара.

 Характеристики: 

Изтънчен дизайн, който произвежда високо ефективна  филтрация

• Ефективна зона до 200 м2 на филтър

• Предлага се селективност 10 и 20 цт

Неръждаема стоманена рамкова конструкция

• Лесна смяна на филтриращите касети

Работа с гравитацията

Автоматично действие, обратно почистване