Контакти

тел.: 02/971 89 60
факс: 02/971 89 61
GSM: 0887/567 841

Решетки > ROTOSCREEN DS

Мева Rotoscreen DS е самопочистваща се финна решетка за отделяне на твърди вещества от водата. Решетката е с много ниско съпротивление на потока, което води до ниски загуби. Това е предимство при инсталации в открити канали. Мева Rotoscreen DS е подходяща за инсталации във входните канали на градски пречиствателни станции за отпадъчни води, и преработвателната индустрия, когато се изисква сепариране от 1-6 mm. Мева Rotoscreen DS има точно определена ширина на слота по време на работа. Това се осигурява посредством много добра фиксация на прътите на решетката и междинните разделители. Екранът разполага с автоматична анти-блокираща защита на дъното на канала, което прави решетките по-устойчиви на пясък а двустрано стоманените пръти са възможно на устойчивите на пазара. Мева Rotoscreen DS може да се завърта по време на работа, и е приемливата решетка на пазара, което я прави лесна за почистване, без демонтаж на оборудванеto. Уникалният задвижващ механизъм намалява необходимостта от поддръжка.

The Rotoscreen DS е най-новата версия на фините решетки Мева, продукт на дългогодишен опит, който е доказал своята работа в Швеция и в останалата част на света.

 

 

Основни области на приложение и функции
Фин екран с ширина на шлица 1-6 mm
Барове в дуплекс стомана за здравина и удължено време на живот
• Уникален задвижващ механизъм
• Не са чувствителни към високи или ниски нива на водата
• Висока мощност и висока степен на разделителност
Завъртане извън канала за лесна поддръжка
• Напълно капсулиран
• Високото покритие
, гарантира дълъг живот.