Контакти

тел.: 02/971 89 60
факс: 02/971 89 61
GSM: 0887/567 841

ECT > ECT - Trojan

ECT
UV дезинфекцията е била използвана много успешно през миналия век за дезинфекция на питейна вода, както и за отпадни води. Същата технология и днес се прилага срещу широк спектър замърсители на околната среда(ЗОК). UV като част от мултибариерната система, може да действа като дезинфекцира или разрушава замърсители като: 
 
N-нитрозодиметиламин (НДМА)
•    1,4-Диоксан
•   Пестициди и хербициди
•   Вкус и мирис- причиняващи съединения
•   Горива и горивни добавки като MTBE и BTEX
•   Лекарства и продукти за лична грижа (ЛПЛГ)
•   Химикали разрушаващи ендокринната система (ХРЕС)
 
 

 

ВИДОВЕ
 
Trojan UVSwift ECT


 
Trojan UV Phox


 
ПРИЛОЖЕНИЯ: