Контакти

тел.: 02/971 89 60
факс: 02/971 89 61
GSM: 0887/567 841

Ротационни с лобен > ROBOX серия

ROBOX Серия


ROBOX от Robuschi е цялостна комплексна система за пренос на газове под ниско налягане , оборудвана с RBS ротационна въздуходувка,  задвижвана от електромотор посредством V-образна трансмисия, съдържаща всички нужни аксесоари.   

Основни технически характеристики
•  Дебит до 10,000 m3/h.
•  Мощност на мотора до  250 KW.
•  Абсолютно налягане на вход от 500 mbar.
•  Максимална компресия, стандартен модел l: 2
•  Макс. температура  150°C за една околна температура  до 50°C
•  Ниво на шума между 70 и 85 dB (A) (1 m ISO 3746)
•  Напълно екологичен шумозаглушител .
•  Може да се инсталира на открито  


Предимства

 • Големи звукови показатели
 • По-голяма сигурност и благонадеждност
 • По-голяма практичност  
 • Лесна поддръжка и компактност
 • Енергоспестяваща и екологична
 • Области на приложение
 • Пречистване  
 • Транспорт на компресирана материална маса
 • Транспорт на материална маса под вакуум до 500 mbar абсолютно налягане със стандартни машини , доo 250 mbar абс. налягане с DV серията.
 • Смукателни заводи  
 • газова циркулация  

Приложения:

 • Пречистване
 • Транспорт на утаен сгъстен материал
 • Транспорт на сгъстен материал под вакуум до 500 mbar абсолютно налягане със стандарни машини, до 250 mbar абсолютно налягане с DV серията
 • Смукателни заводи
 • Газова циркулация

Възможно оборудване

 • Клапани за автоматично и спомагателно пускане с контролен клапан за безопасност при надвишаване на налягането
 • Затворена циркулационна връзка
 • Контролен панел
 EL  е единица без кабина , а ES е модел с кабина

Tехнически характеристики


ROBOX Dimension

Τype

Μaximum Capacity

m3/h

Maxixmum Pressure

mbarMaximum RPM

Inlets/ Outlets

DN

1

EL/ES 15

240

900

5000

50

1

EL/ES 25

320

700

5000

65

2

EL/ES 35

480

1000

5000

80

2

EL/ES 45

690

1000

5000

80

2

EL/ES 46

1080

700

5000

100

2

EL/ES 55

1010

1000

4800

100

2

EL/ES 65

1070

1000

3900

150

3

EL/ES 65

1370

1000

4800

150

3

EL/ES 66

1950

700

4800

150

3

EL/ES 75

1600

1000

3800

125

3

EL/ES 85

2850

1000

3800

150

3

EL/ES 86

2360

700

3000

200

3

EL/ES 95

2590

1000

3000

150

4

EL/ES 86

3100

700

3800

200

4

EL/ES 105

3370

1000

3000

200

4

EL/ES 106

4710

700

3000

200

4

EL/ES 115

4025

1000

2400

200

4

EL/ES 125

5190

1000

2400

250

4

EL/ES 126

5300

700

1800

300

4

EL/ES 135

5400

1000

1800

250

5

EL/ES126

7360

700

2400

300

5

EL/ES 145

8000

1000

1800

300

5

EL/ES 155

10300

700

1800

300

5

EL/ES 165

10400

1000

1500

300